กะปิ (ถุงใส)
  • ชื่อ : กะปิ (ถุงใส)
  • ชื่อ : Shrimp Paste
  • น้ำหนัก : 500 กรัม

Related Products