กุ้ง
  • ชื่อ : กุ้ง
  • ชื่อ : Shrimp
  • น้ำหนัก : 150 กรัม / 400 กรัม

Related Products