ปีกไก่
  • ชื่อ : ปีกไก่
  • ชื่อ : Chicken's Wings
  • น้ำหนัก : 230 กรัม
  • บรรจุ : 4 ชิ้น

Related Products