พะแนงไก่
  • ชื่อ : พะแนงไก่
  • ชื่อ : Chicken with Dry Curry
  • น้ำหนัก : 400 กรัม

Related Products