สะโพกไก่
  • ชื่อ : สะโพกไก่
  • ชื่อ : Chicken's Hip
  • น้ำหนัก : 230 กรัม
  • บรรจุ : 1 ชิ้น

Related Products