ฮอทด็อกหมูแบบยาว
  • ชื่อ : ฮอทด็อกหมูแบบยาว
  • ชื่อ : Hot Dog Cocktail
  • น้ำหนัก : 200 กรัม
  • บรรจุ : 4 แท่ง

Related Products