เป็ดปักกิ่ง
  • ชื่อ : เป็ดปักกิ่ง
  • ชื่อ : Beijing Duck (Kaoya)
  • น้ำหนัก : 500 กรัม

Related Products