แฮมไต้หวัน
  • ชื่อ : แฮมไต้หวัน
  • ชื่อ : Taiwan-Ham
  • น้ำหนัก : 500 กรัม / 1000 กรัม

Related Products