ไก่คั่วขิง
  • ชื่อ : ไก่คั่วขิง
  • ชื่อ : Chicken with Ginger
  • น้ำหนัก : 500 กรับ

Related Products