ไก่จ๊อ
  • ชื่อ : ไก่จ๊อ
  • ชื่อ : Chicken Roll
  • น้ำหนัก : 200 กรัม
  • บรรจุ : 2 ชิ้น

Related Products