ไก่ซีกย่าง
  • ชื่อ : ไก่ซีกย่าง
  • ชื่อ : Roasting Chicken
  • น้ำหนัก : 150 กรัม
  • บรรจุ : 1 ชิ้น

Related Products