ไก่ตัว
  • ชื่อ : ไก่ตัว
  • ชื่อ : Chicken
  • น้ำหนัก : 600 กรัม

Related Products