ไก่อบซีอิ๊ว
  • ชื่อ : ไก่อบซีอิ๊ว
  • ชื่อ : Chicken with Bean Sauce
  • น้ำหนัก : 400 กรัม

Related Products